KREU

NË SHITJEN E NJË GAME TË PLOTË

MAKINERIVE TE PERPUNIMIT 

DRURIT TË REJA DHE TË PËRDORURA

 

 

OFERTA SPECIALE

BORDATRIÇE

1-bordatrice

 LEVIGATRIÇE

3-levigatrice

PANTOGRAF

oferta-re

 

FREZE

2-toupia