SHËRBIMET TONA

lapadula

SHËRBIMET TONA

1-Prodhim

2-Montim

3-Asistencë dhe suport teknik

logo-technomach

SHËRBIMET TONA

1-Shitje makinerish

2-Asistencë teknike

3-Pjesë këmbimi